[KARAOKE] Chiều Hôm Ấy - Jaykii (Trần Anh Quân) | BEAT GỐC Dễ Hát
Diệu Hà Lv 2

Diệu Hà

95
67
7
Người từng khiến e thay đổi là anh đã mãi xa rồi

12
Bình luận (7)
Lv 2

Diệu Hà

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 4

Tưởng Tâm

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 2

Kim Minh Thư

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 3

Trung Đức

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 1

Khoai Lang

Trả lời - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận