Thành Phố Buồn (Karaoke Beat) - Song Ca
Huỳnh Hương Lv 17

Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

2568
335
71
Thành phố nào nhớ không kưng, nơi chúng mình tìm phút êm đềm...

24.18 K
Bình luận (71)
Lv 12

Ninh Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Huỳnh Hương - 4 tháng trước

Lv 10

Sach Cong ton

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 4 tháng trước

Lv 9

Phạm Bá Đức

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 4 tháng trước

Lv 11

Hồng Nhung

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 4 tháng trước

Lv 11

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 71 bình luận