Thành Phố Buồn (Karaoke Beat) - Song Ca
Huỳnh Hương Lv 16

Huỳnh Hương

Quang Hải Lê Lv 19

Quang Hải Lê

2544
328
71
Thành phố nào nhớ không kưng, nơi chúng mình tìm phút êm đềm...

24.17 K
Bình luận (71)
Lv 12

Ninh Nguyen

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 16

Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 3

Sach Cong ton

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Quang Hải Lê - 4 ngày trước

Lv 9

Phạm Bá Đức

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Quang Hải Lê - 5 ngày trước

Lv 10

Hồng Nhung

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Quang Hải Lê - 5 ngày trước

Lv 5

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Phạm Thị Huỳnh Hương - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 71 bình luận