Màu hoa đỏ - karaoke nhạc phối mới
Vy Hoàng Lan Lv 17

Vy Hoàng Lan

30
12
4
Kỷ niệm ngày 27/7. Vy Hoàng Lan xin gửi tới những người con đã hy sinh cũng như đã để lại một phần sương máu nơi chiến trường để dành độc lập cho tổ quốc, những cán bộ chiến sĩ đang công tác trong quân ngũ ,,, ca khúc MẦU HOA ĐỎ sáng tác của NS Thuận Yến.

10

Bình luận (4)
Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Vy Hoàng Lan - 1 năm trước

Lv 8

Thiện Black

Trả lời - 1 năm trước

Lv 7

Tran Minh Phuc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 7

Tran Minh Phuc - 1 năm trước

Lv 14

Tuân Nguyen Van

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Vy Hoàng Lan - 1 năm trước