Yêu anh dài lâu. Karaoke nhạc sống
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

558
254
111
Đọc sai nhịp mà cũng được 100 điểm để chứng minh máy chấm không đúng, hát điểm cao chưa chắc là hát hay. Bị cảm giọng khàn, nghe tạm nha cả nhà ơi!!! Nghe vui cấm cười và đừng tặng quà, chúc cả nhà gl nghe nhạc vv...

10.84 K

Bình luận (111)
Lv 15

Thầm Sime !!

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 111 bình luận