[DVD Karaoke] Tình ta biển bạc đồng xanh - Anh Thơ ft Trọng Tấn HD
Trương Hùng Cường Lv 13

Trương Hùng Cường

Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

1643
290
73
Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, Cá bạc đầy khoang cho má hồng em tươi thắm.!

21.73 K

Bình luận (73)
Lv 11

Cỏ Dại fan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 30 ngày trước

Lv 13

Gia Vĩnh Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Diệu Tâm - 1 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Xuân Thắng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Diệu Tâm - 1 tháng trước

Lv 11

Thợ Xây

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Diệu Tâm - 5 tháng trước

Lv 12

Dương Tư

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Diệu Tâm - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 73 bình luận