Như Lời Đồn Karaoke - Bảo Anh (Beat chuẩn)
Phan Nguyệt Lv 12

Phan Nguyệt

☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

176
41
27
❤️❤️❤️

3.05 K

Bình luận (27)
Lv 12

Nhu Y Nguyen Tran

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Diệu Ngọc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Hang Pham

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 9 tháng trước

Lv 14

Hang Pham

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 9 tháng trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận