Chiec Khan Gio Am Karaoke - Khanh Phuong
450
295
137
Ahihi

67.51 K

Bình luận (137)
Lv 14

Khánh Vy Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 1 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Ngọc Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 1 tháng trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 1 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Loan Lương Thị

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 137 bình luận