[Karaoke] Tình Thôi Xót Xa - Lam Trường
Leo Nguyễn Lv 15

Leo Nguyễn

171
137
29
có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa

2.5 K

Bình luận (29)
Lv 13

CRAZY

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Leo Nguyễn - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Loan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Leo Nguyễn - 1 năm trước

Lv 15

Han Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Hanh Phan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Leo Nguyễn - 2 năm trước

Lv 12

Cúc Đặng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Cúc Đặng - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận