[KARAOKE] Hái Hoa Rừng Cho Em - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

1217
267
46
Anh iu ơi út thích hoa rừng lắm. Anh hái cho út nha ❤️

28.13 K

Bình luận (46)
Lv 18

Trần Hoa

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Vũ Hoa

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 8

Le My Pham

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 9 tháng trước

Lv 14

Hùng Anh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hùng Anh - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 46 bình luận