Karaoke Giọt mưa thu (tone nữ) - DMC
Ruby AH Lv 12

Ruby AH

63
25
10
Có nỗi buồn nào đọng lại trong tâm hồn tôi thế này..thấy khoé mắt cay cay

2 K

Bình luận (10)
Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 4 tháng trước

Lv 12

Minh Hào

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Tuyết trắng Bông - 5 tháng trước

Lv 18

G

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 5 tháng trước

Lv 18

G

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận