Gửi Anh Xa Nhớ Karaoke - Bích Phương
Phạm Lương Lv 2

Phạm Lương

328
78
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

12
Bình luận (5)
Lv 1

Nguyễn Thông Minh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 1

Minh Phượng Minh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 7

Mắt To

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 1

Kělviň Biěň

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 3

Hạ Chí

Trả lời - 9 ngày trước