[KARAOKE] Trả Lại Em - Lưu Ánh Loan ft Lê Sang
Phuc Nguyen Lv 11

Phuc Nguyen

ANNA PHAM Lv 19

ANNA PHAM

143
62
23
Trả lại Anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao , trả lại het ko nợ nần gì nũa ah nghen anh , thanks Anh chon ca khuc hay de em dc hat sc cung anh , anh hat hay qua❤️

7.44 K

Bình luận (23)
Lv 13

Quang Trần

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

ANNA PHAM - 2 năm trước

Lv 19

ANNA PHAM

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Phuc Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Phuong Vu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Manh HungLarsen

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận