CHUYỆN TÌNH CÔ LÁI ĐÒ BẾN HẠ KARAOKE | TONE NỮ | FULL BEAT
Cao Dong Lv 20

Cao Dong

Hạnh Nga Lv 20

Hạnh Nga

37
36
15
Lần đầu tiên hát bài này bạn nghe tạm nhé.! Song ca kính chúc đại gd Mykara ngày mới luôn vui vẻ hạnh phúc glvv.!❤️♻️❤️♻️❤️

7.2 K

Bình luận (15)
Lv 6

Mạnh Quân

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 21

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 21

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận