Xa Nhau Mùa Thu KARAOKE - Thanh Trúc | Tone Nữ | Asia Karaoke Beat Chuẩn
NamChi Viet Nguyen Lv 16

NamChi Viet Nguyen

AROMA Lv 18

AROMA

38
12
11
Tuấn gửi lại Nam Chi một ca khúc rất hay mà Tuấn mới biết. Thanks Nam Chi!

5.21 K

Bình luận (11)
Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

AROMA - 3 tháng trước

Lv 16

NamChi Viet Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

NamChi Viet Nguyen - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

NamChi Viet Nguyen - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận

Liên quan