KaraokeHD Điều Gì Đó - Lê Tâm - KARAOKE VN
Kẹo Bắp Lv 14

Kẹo Bắp

Lam Trinh Lv 14

Lam Trinh

184
120
42
Moi ca nha nghe mot ck ngọt ngào và nhẹ nhàng am ap

7.83 K

Bình luận (42)
Lv 15

Han Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 2 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Lam Trinh - 8 tháng trước

Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 12

Chúc Nở

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận