Hoa Bằng Lăng karaoke Jimmy Nguyễn YouTube
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

769
342
61
Em gửi bài anh iu nha. Em rất cảm động. Và rất vui. Cảm ơn anh đã tặng em ck em đã thích từ lâu ❤️ anh..!

27.72 K

Bình luận (61)
Lv 13

Diễn Phương

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 13

Diễn Phương

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 14

Anna Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 ngày trước

Lv 14

Anna Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

Anna Nguyen - 2 ngày trước

Lv 14

Anna Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 61 bình luận