Hoa Bằng Lăng karaoke Jimmy Nguyễn YouTube
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

688
277
48
Em gửi bài anh iu nha. Em rất cảm động. Và rất vui. Cảm ơn anh đã tặng em ck em đã thích từ lâu ❤️ anh..!

25.82 K
Bình luận (48)
Lv 4

Chi Nguyen

Trả lời - 19 giờ trước

Lv 17

Chau Ngoc Điep

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

Thang Hiến

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 12

Kiều Hạnh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Lv 16

Nhị Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 48 bình luận