Giấc mơ sa mạc Karaoke Tone Nữ
Thanh Hoàn Lv 7

Thanh Hoàn

Hang Pham Lv 14

Hang Pham

39
12
7
Hải Phòng, 23/9/2019. Em nghỉ gần 1 tháng mới hát lại được ý Hoàn ơi... ?

1.86 K

Bình luận (7)
Lv 14

Phuoc Hoang Trang

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 14

Hang Pham - 16 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 7

Thanh Hoàn

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 5

Hiếu

Trả lời - 21 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận