[KARAOKE] Lối Thu Xưa - Giang Trường
Phuong Vu Lv 16

Phuong Vu

18
23
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

11.42 K

Bình luận (5)
Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 13

Thuỳ Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 15

Ngoc hong Hồ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Ngoc hong Hồ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Ngoc hong Hồ - 1 năm trước

Lv 13

Giọt Lệ Đắng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước