Tình thư của Lính - karaoke
SAM SAM SAM Lv 17

SAM SAM SAM

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

1866
1002
124
Thư của lính không xanh màu trời như mong nhớ đâu em... nhưng thư của lính kết thúc bằng hai chữ: HÔN EM!!!

71.01 K

Bình luận (124)
Lv 11

Cong minh Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 8

jackchu

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 8

Ngốc Nhà Đậu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Hải Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 124 bình luận