Karaoke Tình Xưa | Ngọc Hân ft Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân Official
Tuyen Thi Lv 20

Tuyen Thi

Liem Thanh Lv 16

Liem Thanh

58
16
7
Chỉ cần ly nước sâm HQ là hết khan tiếng...kkk!!!!

39.62 K

Bình luận (7)
Lv 11

Hát Vì Đam Mê

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 17

6865 liem

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 tháng trước

Lv 16

Bao Ngoc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Liem Thanh - 1 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Liem Thanh - 1 tháng trước

Lv 17

6865 liem

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận