Ngàn năm vẫn đợi ( Beat Nữ ) Karaoke ONLY
Lily Lilyan Lv 16

Lily Lilyan

328
117
15
Người tình ơi sao không quay trở lại!? Để em mãi mong chờ:Anh đến tận.Ngàn năm?! Ngàn năm em vẫn đợi em vẫn đợi ANH ngàn năm!

14.2 K

Bình luận (15)
Lv 12

Phát

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 14

Tâm Huỳnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 11 tháng trước

Lv 11

Tien Diep

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Thai Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 năm trước

Lv 11

Vu Quan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận