SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]
Tâm Kiều Lv 11

Tâm Kiều

Lưu Tú Mỹ Lv 10

Lưu Tú Mỹ

254
29
2
Hát kết hợp sáo trúc( có hợp k ạ?)

102

Bình luận (2)
Lv 15

Lam Trinh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 10

Lưu Tú Mỹ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

Tâm Kiều - 10 tháng trước