không bao giờ quên anh (Karaoke) song ca
Hieu Dao Lv 13

Hieu Dao

Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

215
244
121
Em gửi anh (không bao giờ quên anh)nhé nhé nhé

153.82 K

Bình luận (121)
Lv 12

Trân Quang Lê

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 7 tháng trước

Lv 13

Xuan Thuy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 8 tháng trước

Lv 23

PHƯƠNG LÊ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 8 tháng trước

Lv 11

Ngoc Diem Huynh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 8 tháng trước

Lv 15

Hoa Hải

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 121 bình luận