không bao giờ quên anh (Karaoke) song ca
Hieu Dao Lv 12

Hieu Dao

Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

192
180
121
Em gửi anh (không bao giờ quên anh)nhé nhé nhé

153.42 K

Bình luận (121)
Lv 11

Trân Quang Lê

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 11 ngày trước

Lv 13

Xuan Thuy

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 22 ngày trước

Lv 21

Phương Lê

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 22 ngày trước

Lv 11

Ngoc Diem Huynh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Lv 14

Hoa Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 121 bình luận