VỖ BẾN LAM CHIỀU|Trần Hoàn|Nhung Nguyễn cover with lyrics
Nhung Nguyễn Lv 18

Nhung Nguyễn

1067
646
182
Mỗi lần ốm mất thời gian lâu lắc để hò lại, hị. Em về sông Lam với núi Hồng Lĩnh mơ làm con chim hót líu lo theo anh qua những chặng đường hành quân❤️

15.25 K

Bình luận (182)
Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 3 tháng trước

Lv 14

Quoc Truong

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Quoc Truong - 3 tháng trước

Lv 7

Nghe nhạc dạo

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 15

Thu Hằng Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 182 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan