Mai Đây Em Đi Rồi Karaoke Mykara
Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

227
171
208
Vắng anh đêm thật dài.trở về đây bên anh người ơi xin giữ em trọn đời❤❤

121.16 K

Bình luận (208)
Lv 12

Ngọc Sang

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 6 ngày trước

Lv 6

Trần Ngọc

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 7 ngày trước

Lv 11

Đoàn Ánh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 7 ngày trước

Lv 11

Đoàn Ánh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 7 ngày trước

Lv 5

Le Thanh Loi

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 208 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan