KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
Nguyễn Minh Tâm Lv 14

Nguyễn Minh Tâm

Tuyết Ngân Trần Lv 13

Tuyết Ngân Trần

148
163
17
Cho e nhớ ké vs người dưng ới! Hay tàn sát võ lâm lun ớ!!

1 K

Bình luận (17)
Lv 12

.

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 24 ngày trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 3 tháng trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 3 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Minh Tâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Trâm BoBi - 1 tháng trước

Lv 11

Mai Hoa

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận