[KARAOKE] Chỉ có em (Cha cha cha) - Tone Nữ (Sáng tác: Lam Phương)
Khôi Ng Lv 13

Khôi Ng

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

395
324
92
Quẩy chachacha thía nầy thì sập sàn khiêu vũ mấc thui anh Khôi ui. ^__^

23.73 K

Bình luận (92)
Lv 11

Bi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Linh Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Linh Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú - 5 tháng trước

Lv 10

Mya Ho

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 92 bình luận