karaoke tone nu ky niem bo quen chuot bau
香 平 Lv 17

香 平

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

539
428
187
Beat chữ k chạy. Hát kiểu này gặp Sư Phụ kiểm nhịp chắc thâu rầu em luôn !

32.75 K

Bình luận (187)
Lv 14

Ngô Dũng

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Ngô Dũng

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Ngô Dũng

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 5

Trương Quang Dũng

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 10

Hằng Vũ

Trả lời - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 187 bình luận

Liên quan