Sầu Tím Thiệp Hồng || KARAOKE [Song Ca] || Âm Thanh Chất Lượng
Lâm Nguyễn Lv 13

Lâm Nguyễn

Lan Nguyen Lv 12

Lan Nguyen

314
42
7
Cám ơn Lâm Nguyễn đã mời sc một ck rất hay và bạn hát cũng rất tuyệt vời

700

Bình luận (7)
Lv 2

Thanh Van

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Lâm Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Lan Nguyen - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Lan Nguyen - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận