Tình Thơ Karaoke Nhạc Sống Remix
Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

G Lv 18

G

647
395
79
...Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ...

48.02 K

Bình luận (79)
Lv 14

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 14

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 14

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 10

Diệu Ngọc

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

G - 11 ngày trước

Lv 10

Diệu Ngọc

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

G - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 79 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan