Karaoke vọng cổ ĐỪNG BUỒN NGHE EM - SONG CA [Viễn Châu]
Bao Thai Lv 15

Bao Thai

Thao Phuong Lv 13

Thao Phuong

124
45
6
Bạn hát hay quá ,,?!!

200

Bình luận (6)
Lv 8

Tên Không

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Thảo Phương - 1 tháng trước

Lv 9

Vũ Hồng Nho

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Thảo Phương - 1 tháng trước

Lv 14

Hạnh hùng Trần

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Đỗ Ngọc Luận

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Thao Phuong - 6 tháng trước

Lv 13

Thao Phuong

Trả lời - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận