Ngại Ngùng Karaoke ONLY
Lana Thanh Lv 14

Lana Thanh

77
115
66
E đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói....để bây giờ chim cá bặt tâm...buồn xong vẫn buồn...!!!!

13.11 K

Bình luận (66)
Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 3 ngày trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 3 ngày trước

Lv 14

Hoàng Dương Trần

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Hoàng Dương Trần - 7 ngày trước

Lv 14

Hoàng Dương Trần

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 7 ngày trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 66 bình luận