BIỂN TRỜI TÌNH CHA - KARAOKE DUY PHƯỜNG BEAT GỐC
Huỳnh Nguyệt Lv 14

Huỳnh Nguyệt

177
167
51
Đối với con cha ko là những cánh cò ko ví dầu như mẹ đã từng ru con nhưng thường vẩn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt một tình thương cha rộng lớn vô bờ

15.37 K

Bình luận (51)
Lv 15

Luc Binh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 2 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 2 năm trước

Lv 11

Cao Dung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 2 năm trước

Lv 14

Mộc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 2 năm trước

Lv 11

Huỳnh Mỹ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận