[KARAOKE] BỘI BẠC - NGỌC HÂN FT ÂN THIÊN VỸ | Thương Quá Việt Nam
Chân Tình Lv 11

Chân Tình

Thuý Liễu Lv 13

Thuý Liễu

83
46
26
CT... TL đổi bài này nha, bài kia TL ko hát được ?

1.61 K

Bình luận (26)
Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu - 2 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu - 2 tháng trước

Lv 7

Hoa Phan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu - 3 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu - 3 tháng trước

Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Thuý Liễu - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận