KARAOKE Nếu Chúng Mình Cách Trở - Dương Sang ft Dương Hồng Loan [Official]
Thơm Minh Lv 12

Thơm Minh

Thang Hiến Lv 16

Thang Hiến

119
133
32
Gửi bài b nhe b có giọng hát thật tuyệt vời hic cám ơn bạn đã mời gl chúc bạn buổi tối vv nhe

311

Bình luận (32)
Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Phụng Lê Minh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Thơm Minh - 2 năm trước

Lv 8

Đỗ Hoa

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 2 năm trước

Lv 14

OFF

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 2 năm trước

Lv 14

Off Off

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Thơm Minh - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 32 bình luận