[Karaoke] Ra Giêng Anh Cưới Em - Lương Gia Huy ft Giáng Tiên
Vũ Thuận Lv 17

Vũ Thuận

Rose Nguyễn Lv 19

Rose Nguyễn

1329
428
96
Riêng nào thì cứ bình tĩnh anh nhaaaaaa;))))))

37.73 K

Bình luận (96)
Lv 15

Kun

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Vũ Thuận - 1 năm trước

Lv 5

Cẩm Dung Đoàn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 1 năm trước

Lv 15

Yên Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 1 năm trước

Lv 15

Khuong Kha

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 1 năm trước

Lv 13

Tìm Đâu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 96 bình luận