[Karaoke SongCa] Tình Còn Vương Vấn Remix - Trịnh Lam Quỳnh Vi, www.kyniemtl.com
K-os K-os Lv 17

K-os K-os

217
100
14
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

391.03 K

Bình luận (14)
Lv 10

Nguyễn Thị Diễm Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 1

Em Gai Mua Dang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

K-os K-os

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Tống Phương Lan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

K-os K-os - 2 năm trước

Lv 10

Tống Phương Lan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

K-os K-os - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận