Chieu san Ga [karaoke beat ] Luu Anh Loan ft Dong Nguyen
Thanh Tram Lv 14

Thanh Tram

Trầm Thị Tốt Lv 14

Trầm Thị Tốt

374
81
17
Tram Tot & Thanh Tram . NP Chieu San Ga !!!!!!!!!!!!!!!!!

312

Bình luận (17)
Lv 1

Nguyễn Hưng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Van Tran

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Nhã Trân

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 3 năm trước

Lv 14

Thuat Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 3 năm trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận