Một thời để yêu Karaoke ONLY
KIWI Lv 17

KIWI

47
56
19
Đời là một lần được iu .. iu trong bóng đêm lẻ loi ...

1.72 K

Bình luận (19)
Lv 10

Mỹ Phong Mỹ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

KIWI - 2 năm trước

Lv 6

Mặt Mẹt

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

KIWI - 2 năm trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Mai Phượng - 2 năm trước

Lv 14

Quoc Truong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

KIWI - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận