Karaoke. Đêm Cô Đơn - Đan Trường & Cẫm Ly ( ngoclinh)
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

2420
1090
155
Đêm cô đon mơ thay em về nè Anh 2 oi. Này là làm nền ?/? cho vừa long Anh đó. Hat gi ma qua troi hay vay Anh 2 oi❤️

66.35 K

Bình luận (155)
Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Thu Thủy Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Thu Thủy Nguyễn - 2 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Vương Hinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Vương Hinh - 2 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 155 bình luận

Liên quan

    
Lv 18

G Vip 3 Ngọc Linh Vip 2 đã hát 3 tháng trước

393
128
91
Lv 14

Jana Nguyễn Vip 1 一ɗɾ.тɦαηɦ︵ Vip 3 đã hát 3 tháng trước

16
22
6