Karaoke HOA BƯỚM NGÀY XƯA-Như Quỳnh&Trần Thái Hòa-Nguyễn Hiền
Kiều Hạnh Lv 13

Kiều Hạnh

Phú Phạm Lv 18

Phú Phạm

10
9
1
Hát lại hy vọng đở hơn nè em hihi

200

Bình luận (1)
Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 16

Phu Pham - 24 ngày trước