Beat Karaoke Tình Ca Hồng Cố nhạc sỹ Nguyễn Trung Cang
AKaTe Lv 8

AKaTe

Kim Phạm Lv 12

Kim Phạm

42
22
2
Tình ca hồng thật tuyệt với giọng bè của AKa Te !!!gởi lại Anh ui .

0

Bình luận (2)
Lv 8

AKaTe

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 12

Kim Phạm

Trả lời - 30 ngày trước