CHUYỆN TÌNH CÔ LÁI ĐÒ BẾN HẠ KARAOKE | TONE NỮ | FULL BEAT
Cao Dong Lv 20

Cao Dong

Hạnh Nga Lv 21

Hạnh Nga

43
39
15
Lần đầu tiên hát bài này bạn nghe tạm nhé.! Song ca kính chúc đại gd Mykara ngày mới luôn vui vẻ hạnh phúc glvv.!❤️♻️❤️♻️❤️

7.2 K

Bình luận (15)
Lv 14

Mạnh Quân

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 21

Hạnh Nga - 9 tháng trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 21

Hạnh Nga - 9 tháng trước

Lv 17

Vân Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Vân Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 21

Hạnh Nga - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận