Trái tim lầm lỡ Karaoke ( Beat NỮ )
KimThu Vu Lv 20

KimThu Vu

389
164
177
Khúc Hát Trái Tim giải bạc. Xin chân thành cảm ơn ACE đã cổ vũ và ủng hộ cho KT trong thời gian qua...

1.73 M
Bình luận (177)
Lv 11

CRAZY

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 11

CRAZY - 1 ngày trước

Lv 11

chino dang

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 20

KimThu Vu - 1 ngày trước

Lv 11

CRAZY

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 20

KimThu Vu - 1 ngày trước

Lv 13

Quang Binh Tran

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 13

Quang Binh Tran - 1 ngày trước

Lv 17

Nguyễn Văn Lợi

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 20

KimThu Vu - 18 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 177 bình luận