Karaoke Quen với cô đơn - Lương Minh Trang (Tone nữ)
☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

162
130
42
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

6.81 K

Bình luận (42)
Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 30 ngày trước

Lv 14

Dang Binh Yen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Bỏ nick

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bao Uyen Diep

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 1 tháng trước

Lv 11

Mai Hoa

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận