Karaoke Quen với cô đơn - Lương Minh Trang (Tone nữ)
☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

192
140
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

6.91 K

Bình luận (45)
Lv 10

Ông Hoàng Vlog

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 8 ngày trước

Lv 13

Hoàng Kaka

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 12 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 1 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận