Tình Yêu Thần Thoại - Đan Trường ft. Lệ Quyên ( Karaoke )
Thái Vũ Khang Lv 13

Thái Vũ Khang

Mi Le Lv 15

Mi Le

1778
206
59
Ta như những cánh chim tung trời mãi muôn đời có nhau❤️

17.54 K

Bình luận (59)
Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Hoa Tran

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

☘️

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 2

Thanh Thanh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 59 bình luận