[ Karaoke HD ] Còn Lại Nỗi Cô Đơn Remix - Đình Phong Full Beat
⭐️Anh Elvis⭐️ Lv 22

⭐️Anh Elvis⭐️

398
159
116
Kkkk chet mat chi yeu oi kkkkkkkk

20.56 M

Bình luận (116)
Lv 14

Live Kara

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Luân

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 22

⭐️Anh Elvis⭐️ - 6 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 6 tháng trước

Lv 20

Đan Anh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 23

Elvis Anh - 6 tháng trước

Lv 22

Thư Kỳ ❤️

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 23

Elvis Anh - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 116 bình luận