Tình lỡ ( SONG CA ) Karaoke ONLY
Thai Nguyen Lv 13

Thai Nguyen

Bachyen Dang-Bạch Liên Lv 12

Bachyen Dang-Bạch Liên

244
248
45
... Yêu rồi TY sao chua cay. Men men nào bằng men thương đau đây. Hởi người bỏ ta trong mưa bay...

2.02 K

Bình luận (45)
Lv 16

Kim Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang-Bạch Liên - 1 năm trước

Lv 10

Nguyễn Thị Diễm Trang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang-Bạch Liên - 1 năm trước

Lv 12

Lâm Vĩ Dạ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phương Thảo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận