Cho vua long em karaoke sc suu tam - nhat thanh
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Tùng Anh Bonsai Lv 14

Tùng Anh Bonsai

197
71
6
Gom cả áo lạnh ngày xưa Anh đem ra đốt thành tro tặng...,A gửi Út nka Út hát hay quá A cảm ơn Út nhiều!

733

Bình luận (6)
Lv 19

Mai Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận