Beat_Karaoke ĐỪNG HỎI EM - (Don't Ask Me) - English/Viet - [Kyo York]
Giap NT Lv 14

Giap NT

1213
156
51
don’t ask me - GNT

8.01 K
Bình luận (51)
Lv 19

Le hongmai

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 14

Giap NT - 5 ngày trước

Lv 11

Lắm Loan

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 14

Giap NT - 5 ngày trước

Lv 11

Nguyễn Thanh Thúy

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 14

Giap NT - 6 ngày trước

Lv 16

Phong Cao

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Giap NT - 6 ngày trước

Lv 16

Phong Cao

Trả lời - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan